công Ty nước Ngoài ở Việt nam - Người nước ngoài ngôn Ngữ luật Sư

Vậy, tại sao anh mà ở Việt nam

Trước hết, không làm theo những tin đồn từ người Việt nam hoặc người kinh doanh cố gắng để thuyết phục anh rằng nó quá phức tạp để có được một doanh nghiệp và giấy chứng nhận, giấy phép của một trăm công ty nước ngoài ở Việt namNgoài ra, họ sẽ cảnh báo bạn bao nhiêu trở ngại và những khó khăn có hoạt động kinh doanh của bạn như một nước pháp. Họ rời khỏi bạn một Nelson là sự lựa chọn hay không có sự lựa chọn lúc tất cả: thiết lập một công ty liên doanh với tối thiểu của năm mươi địa phương sở hữu hoặc đầu tư tiền vào một trăm công ty địa phương và trở thành một giám Đốc. Xin lỗi để nói, nhưng bạn KHÔNG phải là chủ doanh nghiệp của bạn nữa. Chúng tôi không phải là huyền thoại biệt đội, nhưng huyền thoại này có thể vỡ. Ở trên kịch bản doanh nghiệp của bạn hữu là một nguy cơ lớn. ĐƯỢC NHẬN THỨC Có rất nhiều câu chuyện thật sự của người nước ngoài mất tất cả kinh doanh của họ Việt nam, đặc biệt là sau những giai đoạn phát triển. Bạn sẽ đăng ký kinh doanh của người khác, tên trở về nhà. Tất nhiên là không. Như là việc kinh doanh sẽ được tên của người khác một cách hợp pháp bạn sẽ phụ thuộc vào các người, và một ngày nào bạn có thể bị mất tất cả mọi thứ. Đã có nhiều thay đổi tích cực và sửa đổi kể từ lần đầu tiên Luật đầu Tư nước Ngoài ở Việt nam đã được Quốc Hội thông qua năm.

Vâng, trở lại trong năm.

Chúng tôi sẽ không đi sâu vào lịch sử, nhưng chúng ta có một cái nhìn mới nhất, quy Luật đầu Tư ở Việt nam, mà mở ranh giới mới cho nhà đầu tư ngoại quốc. Vào tháng mười năm Việt nam, đã thông qua một Luật đầu Tư với bước đột phá thay đổi nhằm nâng cao việc đầu tư môi trường. Trước đây, Việt nam sử dụng một danh sách"tích cực"tiếp cận, có nghĩa là nước ngoài doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động trong một danh sách của các ngành cụ thể trình bày bởi luật pháp.

Thời Gian của chúng tôi là hai tháng

Bắt đầu vào tháng bảy năm Việt nam thực hiện một"tiêu cực danh sách"tiếp cận có nghĩa là nước ngoài doanh nghiệp được phép hoạt động trong tất cả các khu vực ngoại trừ sáu lĩnh vực cấm. Ngoài ra, có những lĩnh vực đó đang mở ra để đầu tư nước ngoài cung cấp rằng các nhà đầu tư đáp ứng một số điều kiện. Theo Luật đầu Tư mới, các doanh nghiệp phải áp dụng cho một giấy phép đầu tư, khi thành lập một công ty mới, và cập nhật của họ giấy phép kinh doanh khi họ:) làm thay đổi đáng kể đến một cuộc nghiệp như tăng vốn đầu tư) cấu trúc dạng đầu tư, và đầu tư tỷ lệ giữa trong và ngoài nước, các đối tác) thay đổi ngoại quản lý cấu trúc hay) thêm mới hoạt động kinh doanh. Luật cũng đã yêu cầu, trong và ngoài nước nhà đầu tư để được đối xử như nhau trong trường hợp của quốc hữu hóa và tịch thu. Phải, nó phức tạp hơn một chút để đăng ký một trăm nước ngoài công ty đầu tư hơn một địa phương. Trong thực tế, chúng tôi quản lý có được một sự đầu Tư Chứng chỉ trong ba tháng. Không phải mà quan trọng cả, phải. Hoạt động nước Ngoài công Ty đầu Tư so với Địa phương kinh Doanh: cùng quy tắc và cùng một loại thuế được áp dụng. Vâng, một vài báo cáo hàng năm, mà chúng ta đã sẵn sàng để điền vào và gửi trong một ngày.

Hơn nữa, chúng tôi biết một cách khác để đăng ký doanh nghiệp của bạn ở Việt nam, để trả tiền thuế thấp hơn.

Bằng cách trở thành một nhà đầu tư nước ngoài ở Việt nam, chúng tôi cũng có thể đăng ký Tạm thời và Thẻ Thường Trú từ hai năm năm tương ứng của nghỉ ở Việt nam với nhiều mục. Có thể cả hai được áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư ngoại quốc và nhân viên. Hãy thông minh và an toàn doanh nghiệp của bạn - đăng ký trăm nước Ngoài công Ty đầu Tư với EDISCOVERY công Ty. Công ty đăng Ký ở Việt nam. Ngay Lập Tức Mở Tài Khoản Ngân Hàng. Hình kinh doanh ở Việt nam. Lên đến hàng trăm công Ty nước Ngoài.

Kết Hợp kinh doanh Việt: THỂ công TY cổ phần, chi Nhánh, RO. Luật Sư Việt Nam Dịch Vụ Pháp Lý Việt Nam.

Nợ bộ sưu Tập tranh Chấp và giải Quyết xung Đột. Nhập Khẩu, Xuất Khẩu Cấp Giấy Phép. Gia: Kế Toán, Ứng Cử Viên Giám Đốc. Kinh doanh Visa, Thẻ Cư Trú. Hoàn toàn Gói ở Cố định, lệ Phí. Một Giá cho Bất kỳ vị Trí nào ở Việt: Hà nội Hồ Chí Minh (sài Gòn), Đà Nẵng Nha Trang Hải Phòng Bình Dương.