Dịch vụ luật sư ở Việt nam, dịch vụ pháp lý ở việt nam

có công ty hàng đầu như Việt nam IBM

VIỆT nam luật SƯ là tự hào về bản thân để có được cung cấp dịch vụ

viễn thông của khách hàng của mình Để tư vấn khách hàng trên lập và quản lý hệ thống pháp lý.

quản lý nội bộ của mọi hình thức của các công ty như các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. và các doanh nghiệp có nhà nước.

công ty-điều hành công ty

- Để xem xét và cho tư vấn giao dịch và các doanh nghiệp phát sinh từ bình thường của nó hoạt động - Để cập nhật và tạo ra báo cáo liên quan đến quy định mới. chính sách mà ảnh hưởng đến công ty của các hoạt động.