Làm thế nào để có được một hộ chiếu mới (cho hết hạn hoặc sớm được-hộ chiếu đã hết hạn) hoặc thay thế (bị mất hay bị hư hỏng hộ chiếu). Đại sứ quán Việt nam cộng Hòa ở Hoa Kỳ

Làm thế nào để có được một hộ chiếu mới (cho hết hạn hoặc sớm được-hộ chiếu đã hết hạn) hoặc thay thế (bị mất hay bị hư hỏng hộ chiếu)

chuẩn ảnh hộ chiếu (inch): ảnh để được dán trên các ứng dụng và ảnh sẽ dập ghim với các ứng dụng.

Hộ chiếu HOẶC một báo cáo của cảnh sát hay tự xưng là báo cáo bị mất hộ chiếu chứng nhận của CHÚNG tôi có liên quan thẩm quyền (- điện và địa chỉ trở lại phong bì (nếu bạn muốn nhận của bạn đã hết hạn và hộ chiếu mới gửi qua đường bưu điện). Để đảm bảo an toàn, cung cấp các ứng dụng của bạn gói và hộ chiếu mới, nó là bạn nên sử dụng chứng thư dịch vụ cung cấp bởi ĐỂ LẠI FedEx với số theo dõi để kiểm tra tình trạng giao hàng. Các đại Sứ quán không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất tài liệu do và không an toàn không được gửi thư. Trong - ngày sau khi tất cả các tài liệu yêu cầu được gửi (thêm thời gian có thể là cần thiết để thay bị mất hộ chiếu hoặc cho một nền kiểm tra xác minh cho dụng với đầy đủ hoặc thông tin không chính xác). M tối và: P. M -: ba mươi P M từ ngày hôm qua thứ sáu. Đại Sứ quán đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật, và trong.