Nho tòa án kiểm tra hệ thống ở Việt nam - luật sư

Các Nho tòa án kiểm tra hệ thống ở Việt nam là một hệ thống để bước vào những dịch vụ dân sự mô hình trên Hoàng kiểm tra ở Trung quốcdựa trên kiến thức của các tác phẩm kinh điển và văn học.