Trợ giúp pháp lý

Ngoài ra, trang web này được tạo ra không chỉ để giúp công dân giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn giúp các chuyên gia luật giải quyết các vấn đề về việc làm, đó là lý do tại sao các phần của "vị trí tuyển dụng" và "sơ yếu lý lịch" được cung cấpTuy nhiên, chức năng chính của trang web là hỗ trợ pháp lý miễn phí, vì vậy nếu bạn cần trợ giúp của luật sư, hoặc các dịch vụ pháp lý khác, thì dự án này dành cho bạn! Nếu bạn cần một luật sư, bạn sẽ nhận được tư vấn pháp lý ngay trên webcam.