Vĩnh viễn Tòa án của Trọng tài nhập vào máy Chủ đất Nước thỏa Thuận với Việt nam - SAR-THI

Trên hai mươi ba tháng sáu năm, tại một buổi lễ được tổ chức ở Nhà Khách chính Phủ trong Nội các của Tổng thư Ký của Vĩnh viễn Tòa án của Trọng tài, Ngài Hugo Hans Siblesz, và lần đầu Tiên Phó bộ Trưởng bộ Ngoại Giao của các Xã hội chủ nghĩa cộng Hòa Việt Nam, thưa Ông Hồ Xuân, con Trai, đã ký một Chủ đất Nước thỏa Thuận đó sẽ tạo điều kiện TƯỚNG công việc tiến hành trình tố tụng trong đất nước này. Tại buổi lễ, chữ cái hợp tác giữa Việt Nam và TƯỚNG cũng đã trao đổiKhi ký của cả hai cụ, Tổng thư Ký Siblesz gặp với Phó Thủ Tướng của Việt Nam, thưa Ông Phạm Bình Minh. Phó Thủ Tướng Tổng thư Ký thảo luận có thể phương pháp của hợp tác trong thực hiện của Chủ nhà đất Nước thỏa Thuận. Từ những năm trở đi, TƯỚNG đã thông qua một chính sách của kết thúc lưu Trữ Nước thỏa Thuận với thành Viên của nó Kỳ với mục đích của việc làm của mình giải quyết tranh chấp dịch vụ rộng rãi hơn có thể truy cập cho các Quốc gia trên khắp thế giới, không chỉ tại trụ sở chính của nó ở Cung điện hòa Bình ở The Hague. Thông qua thỏa thuận như vậy, sự lưu trữ nước và những TƯỚNG thiết lập một khuôn khổ pháp lý trong đó TƯỚNG-dùng tố tụng (bao gồm cả trọng tài, hòa giải và tìm hiểu thực tế ban điều tra) có thể được thực hiện trong lãnh thổ của chủ nhà đất nước trên cơ sở đặc biệt dưới điều kiện tương tự đến với những người bảo đảm của TƯỚNG trụ Sở thỏa Thuận với Vương quốc của hà Lan. Việt Nam-SAR lưu Trữ Nước thỏa Thuận chặt việc cung cấp bởi Việt Nam của những tiện nghi và dịch vụ cần thiết cho TƯỚNG-dùng thủ tục như văn phòng và gặp gỡ không gian và dịch vụ thư ký, có thể cung cấp miễn phí cho các Bên. Quan trọng hơn, thỏa Thuận cũng đặt ra các quyền, miễn trừ dành cho adjudicators và những người tham gia trong HỆ quản lý trường hợp. Ngoài từ Việt Nam, TƯỚNG cũng đã kết luận lưu Trữ Nước thỏa Thuận với argentine, Chile, Costa Rica, Ấn độ, Mauritius, Singapore và Nam Phi.