Quyền lực của luật sư mẫu cho DMV, công chứng cần thiết. Việt Nam Pháp Lý Khuyên