Sắp xếp một quyên Góp Nhặt - Hiến thị Trấn

Cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn

Nó sẽ chỉ mất vài giây và nó sẽ có nghĩa là rất nhiều cho tất cả các người tình nguyện ở đây tại Hiến thị TrấnChúng tôi đang rất cố gắng để xây dựng những Hiến thị Trấn cộng đồng. Lời Khuyên pháp lý trực Tuyến là một công cụ tuyệt vời cho việc này và chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn. Trang web không yêu cầu bất cứ điều gì từ những người hiến hoặc các tổ chức từ thiện. Đó là trăm miễn phí cho các nhà tài trợ và tổ chức từ thiện để sử dụng trang web này.

Điều duy nhất tôi yêu cầu là ông phải chỉ cần"Như"chúng tôi. Các bạn là tốt nhất.

Hầu hết các tổ chức từ thiện trong Hiến thị Trấn Mục sẽ đến và đề nghị tặng dịch vụ đón sau đóng góp: Để biết thêm thông tin về chấp nhận được quyên góp, xin vui lòng nhập mã ở trên liên hệ với một trực tiếp từ thiện. Hiến thị Trấn tự hào là người bạn tốt nhất của nguồn thông tin về quyên góp đón tất cả các Hoa Kỳ và Canada.

Chúng tôi chịu trách nhiệm này rất nghiêm túc kể từ khi chúng ta biết làm thế nào quan trọng của sự đóng góp từ thiện được cho tổ chức từ thiện trong Hiến thị Trấn mục.

Chúng tôi cũng hiểu các nhà tài trợ bằng cách sử dụng Hiến thị Trấn muốn thông tin chính xác về tổ chức từ thiện, họ tặng cho. Chúng tôi khuyến khích các nhà tài trợ và tổ chức từ thiện để hãy liên hệ với chúng ta nếu họ có bất kỳ ý tưởng làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện Hiến thị Trấn trang web. Hiến thị Trấn cố gắng bao gồm tổ chức từ thiện của tất cả các loại và kích thước. Nếu bạn có biết có một tổ chức từ thiện đó cung cấp đóng góp nhặt vụ, xin vui lòng gửi từ thiện đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thêm mới tổ chức từ thiện một cách thường xuyên. Ở đây là một số phổ biến hơn đóng góp nhặt tổ chức từ thiện, dù: Chúng ta làm cho nó dễ dàng cho bạn tìm hiểu làm thế nào để sắp xếp một hiến đón với những tổ chức từ thiện và nhiều hơn nữa. Chỉ nhập mật mã ở trên Tặng Gần như bất cứ điều Gì: Tặng quần Áo Tặng đồ nội Thất, Tặng Sách, Tặng Đồ chơi Tặng các thiết Bị, và nhiều hơn nữa: Chấp nhận được quyên Góp từ Chối (Vì một vài trong số những người đã giúp tạo ra Hiến thị Trấn là luật sư. Ha.): Chúng tôi sử dụng tốt nhất của chúng tôi nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác về quyên góp từ thiện của cộng đồng, tuy nhiên, chúng tôi không có hứa hẹn, đảm bảo, đại diện, hay đảm bảo về bất cứ tổ chức nào được công bố trên trang Web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn của nó thuế hay tình trạng hợp pháp hay chất lượng và sự an toàn của dịch vụ của mình. Bạn nên triệt để điều tra bất kỳ từ thiện mà bạn đang xem xét tặng trực tiếp. Không phải dựa vào những thông tin được đăng trên trang Web của chúng tôi cho câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào mà có thể đã thuế, pháp lý khác hậu quả nghiêm trọng. Hiến thị Trấn không cung cấp thuế hợp pháp hay tư vấn chuyên môn khác.