Việt: Phí Nổi Bật Quyền Luật Sư Việt - Con Người Quyền

(New York) - chính phủ Việt nam nên ngay lập tức miễn phí tôn trọng luật sư Le Công Định và bãi bỏ an ninh quốc gia luật hình sự yên bình biểu hiện và hiệp hội Nhân Quyền Xem cho biết hôm nayVào ngày tháng sáu, năm, cảnh sát từ Bộ Công An điều Tra của cơ Quan An ninh bị bắt Định về an ninh quốc gia chi phí và đột kích của ông Hồ Chí Minh, thành Phố văn phòng luật. Việc bắt giữ vừa đến ngày sau khi Tổng thống Nguyễn Minh Triết giải quyết vấn Quốc tế, Hiệp hội của Dân chủ luật Sư, vào ngày tháng sáu, năm, xuống hàng năm của họ quốc hội tại Hà nội. Trong diễn văn của mình, Triết Việt nam khẳng định là sự tôn trọng và hỗ trợ cho tiến bộ luật sư và tuyên bố sẽ để chỉ trích những người"chà đạp dân chủ và nhân quyền.Cuộc bắt giữ có một sự nhạo báng của tổng thống cao cả từ."nói Elaine Đoàn phó Á giám đốc Nhân Quyền Xem."Nó nói với luật sư khác và bảo vệ nhân quyền chỉ những gì họ có thể đợi nếu họ dám nói ra."Chính quyền buộc tội Định sử dụng công việc của mình như là một luật sư bảo vệ cho hồ sơ cao dân chủ và tôn giáo, tự do nhà hoạt động"tuyên truyền chống lại chế độ và bóp méo hiến pháp của Việt nam và luật pháp."theo báo cáo trong Nhân Dân (Các Người), Đảng Cộng sản Việt nam chính thức của báo hàng ngày. Định, là cựu phó tổng thống của Hồ Chí Minh Thanh Hiệp và một đối tác quản lý của DC Luật, một nổi bật công ty luật tư nhân trong Hồ Chí Minh. Khách hàng liệt kê về các công ty đó bao gồm Yahoo, Trời Wah Quốc tế, Sản và Toyota Sau khi theo học luật tại trường học Trường Luật và Đại học sài Gòn, Đình nhận được một học bổng Fulbright để nghiên cứu tại Tulane học Đại học ở Mỹ, nơi mà ông đã nhận được một bậc thầy của luật trong.

Định được biết đến để bảo vệ ông Việt nam blog, người bảo vệ nhân quyền, và dân chủ và quyền lao động hoạt động như Nguyễn Văn Đại Lê Chí Công Nhân và Nguyễn Hồng Hải, (gọi là Điếu Cày).

Trong phòng thủ của nền dân chủ nhà hoạt động Đại và Nhân tại của họ kêu gọi quan tòa cho thử nghiệm vào năm, Định nói:"Nói về dân chủ và quyền con người không thể được nhìn thấy như là chống chính phủ trừ khi chính phủ là chống lại chế độ dân chủ."Sự thẳng thắn luật sư cũng là người biết cho mình chỉ trích công cộng của nhiều tranh cãi xít mỏ ở Việt nam Trung Nguyên và của Trung quốc tuyên bố để tranh cãi hòn đảo ngoài khơi ở Biển Nam Trung quốc. Trong cuộc phỏng vấn với BBC và Châu âu, Đình đã gọi cho chính trị nhau để đi cùng kinh tế đa nguyên tại Việt nam, hiện nước một đảng kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt nam. Trong bài báo trong nước Việt nam phương tiện truyền thông chính quyền buộc tội Định của cung cấp"thông tin bị bóp méo"về Việt nam, của chính quyền và các nhà lãnh đạo của quốc tế cơ quan báo chí và các trang web,"thông đồng"với"trong và ngoài nước phản động"để phá hoại chính phủ, và gọi cho đa-bữa tiệc cải cách trong tài liệu được công bố đã đăng bài viết về những internet, và phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Hầu hết các chính trị và tôn giáo tù nhân ở Việt nam không có quyền truy cập vào luật sư độc lập trong quá trình thử nghiệm của họ Luật sư khác tìm kiếm để bảo vệ Việt bảo vệ nhân quyền và tôn giáo, tự do nhà hoạt động phải đối mặt với mối đe dọa và quấy rối. Họ Bùi Kim Thành, người đã vô tình phạm phải một bệnh viện tâm thần trong năm và vì cô ấy phòng thủ của nông dân tìm cách giải quyết cho tịch thu của đất đai của họ, và Lê Trần Luật, người được bảo vệ Công giáo dân từ Thái Hà, giáo xứ ở Hà nội gọi cho trở lại của chính phủ-tịch thu tài sản giáo hội. Trong năm, cảnh sát đã đột kích Luật của văn phòng luật sư trong Hồ Chí Minh nhiều lần, tịch thu máy tính, tài liệu, tập tin Chính quyền cũng ngăn chặn anh ta đi Hà nội trong Tháng để đáp ứng với khách hàng của mình, bị bắt giữ và thẩm vấn ông ấy vào một vài dịp, và ép anh ta để thả Thái Hà trường hợp. Ngoài ra, nhà nước kiểm soát báo chí đã chạy bài báo cáo buộc Luật gian lận, và địa phương của mình thanh hiệp Ninh Thuận đã mở một cuộc điều tra các hoạt động của mình."Le Công Định bắt giữ là một phần của một mô hình liên tục quấy rối bởi chính phủ Việt nam của con người quyền lợi và nền dân chủ nhà hoạt động - và luật sư tìm kiếm để bảo vệ quyền tự do ngôn luận."Perry."Luật sư - giống như tất cả các công dân có quyền để thực hiện miễn phí bài phát biểu một cách hòa bình và bày tỏ quan điểm của họ.".