đầu Công An đối mặt với quan chức thi hành kỷ luật ở Việt nam - Nhanh Quốc tế

Phó bộ Trưởng bộ An ninh đang phải đối mặt hình phạt cho hành vi vi phạm về bí mật nhà nước Tân cũng đã ký một số tài liệu đó đi chống lại những quy định về bảo vệ bí mật nhà nướcgây ra những hậu quả nghiêm trọng Tân sử dụng để được phó và sau đó. đầu của bộ Tổng Cục tình báo trước khi ông ta được chọn là phó bộ trưởng. trong mười năm.