Tiếng việt Hệ thống Pháp lý, châu Á, Bách khoa toàn thư của Luật